Finansowanie Pozabankowe Rolników

Posiadasz grunty rolne ? U nas otrzymasz pożyczkę !

Niezbędne dokumenty

- elektroniczny numer księgi wieczystej,
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o przeznaczeniu terenu,
- wypis z rejestru gruntów , mapa ewidencyjna lub wyrys,
- akt notarialny (nabycia),
- dane właściciela nieruchomości: imię i nazwisko, numer telefonu.

Przy realizacji pożyczek pod zastaw gruntów rolnych nie bierzemy pod uwagę wartości zabudowań mieszkalnych i budynków gospodarczych


Kontakt 24/h

tel: 570-901-401
faks: 583334127
email: hipoteczne@poczta.pl